2021-04-24

ทุกคนที่เข้าร่วมแบบฝึกหัดทำมือของ คอนเปโต้

เนื่องจากการประกาศภาวะฉุกเฉินในโอซาก้า (ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนถึง 20 มิถุนายน)

YAO คอนเปโต้พิพิธภัณฑ์ จำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ละครั้ง
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดคือ 6 คนในหนึ่งห้อง

เราต้องขออภัยในความสะดวก
เนื่องจากช่วงเวลานี้การจองห้องประชุม กลุ่มเล็ก ๆ คอนเปโต้เวิร์คช็อป จะถูกยกเลิก