คูปอง

JPY 300 OFF

วันหมดอายุ 2019-06-01 - 2020-06-30
เงื่อนไขการใช้งาน
หากคุณซื้อ JPY 3000を超える商品(体験を除く)
ช่วงเวลาการนำเสนอ
เมื่อไปเยือน
คำอธิบายร้านค้า
[การระบายอากาศที่ดี♪มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อกำลังดำเนินการ] เป็นที่นิยมมาก! ประสบการณ์การทำตัวอย่างอาหารที่มีคนพูดถึงมาก เวลาทำการ: 11:00-17:00
หมายเหตุ
  • สามารถใช้งานได้ 1 ครั้งต่อ 1 คนเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่นได้
  • ไม่สามารถใช้งานได้หากยอดรวมน้อยกว่าจำนวนส่วนลด
  • กรณีที่จะรับการยกเว้นภาษี กรุณาแสดงคูปองก่อนดำเนินการ